Foto: Patrik Grönfeldt

Vi som har Noraå Bruks Kennel heter Iréne Jonsson och Thomas Ehlén och bor en bit utanför Borlänge. Vi har framförallt varit engagerade inom tjänstehundsverksamheten inom Hemvärnet under många år, men har nu i stort sett gått över på andra sätt att arbeta med hund.

Vårt mål är en arbetsglad hund som är mentalt stabil och inte för vek. Den ska även ha ett bra utseende.

Vi bedriver uppfödning i liten skala och planerar nu vår 3:e kull på 9 år.